ظهور Ú©Ù† مهتاب…

۱۵ مهر ۱۳۹۶ سال

 تعجیل در �رج
    اَللّه�مَّ
    عَج�ّل ل�وَلی�ّکَ ال�َرَج

به ذهن شب زده من ظهور کن مهتاب

ز دشت تیره ظلمت عبور کن مهتاب

دلم گر�ته، نگارم، ببین که تاریکم

 Ø¨Ù‡ خاطر دل عاشق، ظهور Ú©Ù† مهتاب . . .

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم