میلاد دو نور مبارک :: سال زولوف

۱۵ آذر ۱۳۹۶ سال

حضرت على علیه  السلام  فرمود:
گواهى مى دهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده خـداوند اسـت که او را بـا آئیـنى پـر آوازه و پرچـمى برافـراشـته و کـتابى نـگاشته و فـروغى درخـشان و شـعاعى تـابان و فرمانى قاطع و برّان، گسیل داشت. تا شبهه ها را بزداید و با حقایق روشنگر برهان آورد و با آیات الهى هشدار دهد و با یاد آورى سنـّت هاى تـاریخ مـردم را بیـم دهـد.
نهج البلاغه، الخطب: ۲ .

امـام صـادق علیه  السلام  فرمـود:
هیچ دوست ندارم جوانى از شما را
ببینم مگر در یکى از این دو حالت: یا دانا باشد و یا در حال آموختن، و اگر
چنین نباشد، کوتاهى کرده است، و اگر تفریط کند، تباه کرده است، و اگر تباه
کند، گناه کرده، و اگر گناه کند، به خدایى که محمد صلی الله علیه و آله را
به حق مبعوث کرده قسم، که این جوان در آتش ماندگار خواهد شد.
امالى طوسى، ۳۰۳ ـ ۶۰۴٫


موضوعات مرتبط :


مسائل اعتقادی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم