زورگیری به سبک آمریکا – آسمان مال آن هاست

۱۴ مهر ۱۳۹۶ سال

پدر خانواده ای را می کشند، پدرهای علم یک کشور را..

حساب های خانواده رو بلوکه می کنند..

تهدید، ترعیب می کنند. توی دل فرزندانی را خالی می کنند که ارزش زحمت های پدرها را نشناختند هوز.. شاید هنوز آنقدر مرد نشده اند که جلوی دشمن قد علم کنند..

می گویند اگر می خواهید حساب هایتان را باز کنیم، طلاهای داخل خانه را که زحمت چندین سال پدر بوده است بسوزانید..

شاید درصدی از پول هایتان را قسطی دادیم..

تهدیدها و ترعیب ها هم ادامه دارد که نکند پسر جا پای پدر بگذارد..

اما دو دسته اینجا غافل هستند، یکی همین ظالمین و یکی همان گمراه هایی که به بیان قرآن کریم، راه گم کرده اند، اولیایشان طاغوت است، راه پیدا نمی کنند و تنها گاهی با رعدوبرقی راهی جدید در پیش می گیرند.. اشتباه و بی حاصل..

غافل هستند، از چه، از چند بیت، از یک دنیا حرف و انگیزه نهفته توی دل بچه حزب اللهی هایی که دست و سر و پا، تمام خون خود را می دهند، اما یک وجب از خاک، یک قطره از آب و یک ذره از حق این مردم  و کشور را دست دشمن نمی دهند.. عکسش هست، سندش هست...

 گرگها خوب بدانند، در این ایل غریب

                                  گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوز! 

گرچه نیکان همگی بار سفر بر بست

                          شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز!

خبر.. دار..، آماده فرمان..

به نقل از پدر: به دست آوردن هرتجربه، قیمتی دارد، گاهی خسارت مالی، گاهی جانی و گاهی از دست دادن زمان و عمر.

صبر می کنیم تا زمان و قیمت احتمالا گرانی که برای این تجربه لازم است، پرداخت شود. شاید اینگونه به صلاح است.. شاید..

منتشر شده در:

تبلیغات:

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم